Dějiny pěstování bylinek 2011-08-03

pomůžu s pěstěním

Dějiny pěstování bylinek

Znalosti o kuchyňských a léčivých bylinkách jsou téměř stejně staré jako lidstvo samo. S Římany a později s křesťanskými misionáři se na sever od Alp dostalo mnoho odnoží a semen rostlin středozemní vegetace, které obohatily tehdejší středoevropský sortiment. Později se sem s vracejícími se křižáky dostaly i četné blízkovýchodní a orientální druhy a odrůdy. Vedle Karla Velikého shromažďovali ve svých klášterních zahradách jako nedocenitelný poklad rostlin a znalosti o nich především příslušníci různých řádů, například abatyše Hildegarda z Bingenu. Získané vědomosti byly dále a po dlouhý čas udžovány v tradičních venkovských zahrádkách.

Avšak přetechnizované 20. století změnilo životní styl a vlastní zásobování bylinkami a léčivými rostlinami ustoupilo silně do pozadí. V poslední době se lidé opět více obracejí k přírodě a ke zdraví a přírodní výživě. Není nad to donést si aromaticky vonící kuchyňské bylinky a užitečné léčivé rostliny přímo z vlastní zahrádky. Aby vaše pěstování a sklizeň dopadly dobře, je vhodné a doporučuje se, aby si člověk před vlastní výsadbou o každé konkrétní bylině či rostlině něco nastudoval.     jn

Reklama