Palmy v dějinách 2011-08-16

pomůžu s pěstěním

Palmy v dějinách

Palmy ve světě

Již od počátku dějin lidstva hrály palmy velkou roli v náboženství, mytologii i v praktickém životě. Pro některé dosud žijící prastaré národy představují stromy života. Nejstarší vyobrazení palmy se pravděpodobně nachází na foinické stříbrné misce (2700 let př. n. l.) a na chetitské destičce z Karatepe. Asyřané znali umělé opylování palem a pěstovali je již na plantážích. Ukazuje to reliéf v královském paláci panovníka Aššurnassirpala II. (883 až 859 př. n. l.), v městě Nimrudu na horním toku Tigridu. Pro Řeky a Římany byly palmové ratolesti symbolem vítězství a síly.

Řecký filosog Aristoteles chválí houževnatost palmového dřeva, které se nikdy neohne, básník Homér opěvuje vzrůst palem. Křesťané považovali palmové ratolesti a olivové větvičky za symbol míru, ale též nesmírného utrpení. Židé se zdobili palmovými listy při slavnostech a ortodoxní vyznavači islámu považovali datle z Mediny za nejlepší na světě.

Palmy v Evropě

Prvmí vyobrazení palem se nachází v dvanáctisvazkovém díle holandského autora z let 1678 až 1703. Asi ve stejné době přivezli ze zámořských cest zástupci velkých obchodních společností první živé palmy do některých evropských metropolí. A od té doby začaly šlechtické rody soupeřit v tom, kdo nashromáždí větší sbírku palem. Odtud byl jen krok k budování vytápěných skleníků.

Zlaté období palem a skleníků nastalo, jakmile za začalo používat ústřední topení. Palmy byly symbolem touhy po šťastných zemích. Dr, Martius, ředitel botanické zahrady  v Nymphenburgu kolem roku 1830 tehdy napsal - zcela nadšen těmito rostlinami: Palmy, vznešené výhonky tropických zemí, kde stále svítí paprsky slunce. I později si bohatí měšťané nechali podle šlechtických vzorů zřizovat zimní zahrady s palmami a jinými exotickými rostlinami.  Také dnes se nacházíme novém období soukromých zimních zahrad, solárních domů a prosklených verand a palmy zažívají slavný návrat.

Reklama